Рекомендації

Як встигнути зробити проект до потрібного терміну? Правильна організація або менеджмент проектної діяльності – одна з найважливіших завдань усієї роботи.
Плануйте з кінця
Не можна планувати проект крок за кроком та ще й з точки старту – це майже гарантія, що ви не встигнете. Плануйте з кінця, спираючись на проектні завдання. При зворотному плануванні ви набагато краще бачите ризики і вихід за межі відведеного часу. Повинна бути точка, коли все буде закінчено, щоб залишився час на підготовку до виступу або презентації продукту.
            Відштовхуйтеся від дати презентації
Відштовхуйтеся від дати, коли потрібно представити результат, будь то захист, конференція або передача замовнику. За 7-10 днів до цього вже повинен бути готовий макет, пристрій або постер/презентація (і всі його складові – графіки, діаграми, малюнки, фото, схеми, тексти тощо). Потрібно перевірити на повноту результати роботи: вийшло те, що планувалося? Може виявитися, що тема, що виноситься на захист – не та, яку ставили на початку. Наприклад, по ходу роботи над браслетом ви могли побачити, що він вже існує і коштує недорого. Зате ви зробили якийсь крок в бік або вперед, зробили іншу річ, додали цікаву функцію – це теж етап розвитку.
            Дотримуйтесь плану
Потрібно розділити проект на кілька великих завдань, потім ці завдання розбити на більш дрібні, а потім визначити терміни і ресурси. Список завдань треба перетворити в чорновий план проекту з наступними стовпчиками: (1) перелік справ/завдань, (2) період виконання і дата готовності, (3) відповідальні, (4) необхідні ресурси – матеріали, техніка, приміщення, добровільна допомога, консультації експертів, гроші тощо. У кожної задачі повинен бути виконавець, який зможе її виконати, а з списку завдань видно, якими навичками для цього повинен володіти виконавець. Календарний план містить дати початку і завершення робіт по кожній задачі (враховуючи вихідні та святкові дні, відпустки, паралельні роботи тощо). Підготовлений командою календарний план узгоджується з ресурсним центром.
            Орієнтуйтеся на список закритих завдань
Правильне планування передбачає визначення дати та списку закритих завдань – що до цієї дати має бути готове. Всі завдання можна вибудувати в одну лінію: якісь завдання існують незалежно один від одного, а інші виконуються послідовно. При цьому існує незнищенна базова лінія, без якої нічого не станеться, – з мінімальними витратами вона веде до проектного результату. Завдання мають різний пріоритет і породжують лінії нових дій (додаткові функції, інтерфейс, прототипування і т. д). Лінії можуть бути різного кольору: червоний – найважливіша, синя – забезпечує результат, чорні – допоміжні або удосконалять завдання, сині – інфраструктурні завдання.
           Позначте контрольні точки
При такому способі планування потрібні проміжні контрольні результати – контрольні точки. Набір контрольних точок є в кожній лінії. Такий спосіб планування підвищує передбачуваність.
           Завжди залишайте запас часу
Розбираючи проект на завдання і визначаючи час їх виконання, можна зрозуміти, що в цьому навчальному році учень встигне зробити тільки частину великої задачі і представить її як готовий результат. А в наступному році він зможе зробити нову розробку, або удосконалити старі. Таким чином, у вас з'явиться ближній і дальній план. Не треба чекати, коли діти все зроблять, і давати їм нове завдання – її можна включати паралельно в потрібній точці.
ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВИ НЕ ВСТИГЛИ?

  • Разом розберіть помилки, щоб зрозуміти, як ви планували час.
  • Обов'язково потрібен реабілітаційний варіант: шкільна конференція, конкурс на участь у літній школі. Тоді в наступному році дитина зробить ривок і встигне.
  • Якщо ви не встигли – значить, були проколи. Потрібно проговорювати ці моменти і витягати з них досвід.
--------------------------------------------------------------------------
Стрімкі темпи інформатизації суспільства та розвитку Інтернет - технологій актуалізують проблему формування інформаційної компетентності підростаючого покоління, яка наразі виступає одним із потужних чинників успішності навчальної, професійної, суспільної та інших видів діяльності людини.
Впровадження інноваційних моделей навчального процесу передбачає вміння вчителів-предметників користуватися засобами новітніх інформаційних технологій. Побудова уроку з використанням ІКТ змінює саму суть навчального процесу, занурюючи його в спілкування, де ролі вчителя й учня врівноважені: обидва працюють для того, щоб навчатися, ділитися своїми знаннями, досягненнями свого життєвого досвіду.
Сучасний випускник школи повинен мати компетенцію використання інформаційних технологій, тобто технологій, що проектуються сучасною індустрією як в освіті, так і в повсякденному житті. Нові інформаційні технології відкривають учням доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, дають нові можливості для творчості, знаходження і закріплення будь-яких професійних навичок, дозволяють реалізовувати принципово нові форми і методи навчання.  Проте слід пам‘ятати, що комп‘ютерні технології є ефективним, але допоміжним засобом навчання.
Найбільш оптимальними  моделями використання ІКТ є: урок з опорою на мультимедіа презентацію;  використання аудіо- та відео фрагментів;    комп’ютерні тести;   електронні підручники;    електронні збірники – тренажери;    електронні інформаційні видання;  електронні практикуми;  комп’ютерні навчальні програми.
Саме виходячи з вище сказаного в школі створена творча група по впровадженню ІКТ в навчально-виховний процес. В групі працюють вчителі інформатики, математики, іноземної мови, біології, психолог. Також можуть долучитися всі бажаючі. Метою заснування групи є створення умов для підвищення готовності до педагогічних інновацій; сприяння розвитку творчих здібностей педагогів, формування готовності їх до застосування ІКТ в навчальному процесі.
Ми створили блог з даної проблеми, і дуже хотілося б, щоб вчителі, які мають власні розробки уроків, виховних годин з використанням ІКТ долучилися до наповнення даного блогу.
Кожне окреме засідання творчої групи має мету та завдання. Зокрема, вже відбулося три засідання, де було розглянуто такі важливі питання, як:
1.    Використання сервісу Youtube, Facebook як джерело навчальних матеріалів у педагогічній практиці.
2.     Блоги. Їх створення та різновиди.
3. Робота з відеоуроками та правила виставлення їх у мережі Інтернет.
Використання готових електронних продуктів в навчально-виховному процесі. (Зокрема під час методичного обєднання вчителів початкової школи, я ознайомила педагогів з такими програмами, які зручно використовувати на уроках математики, укр.мови, образотворчого мистецтва).Кінцевою метою групи є розробка методичних рекомендацій по впровадженню ІКТ в навчально-виховний процес на основі результатів, отриманих у групі.

Сервіси Web 2.0 в освіті та навчанні

Сучасну глобальну мережу навряд чи вже можна уявити без блогів, соціальних мереж, хмари сервісів будь-якої пошукової системи (Яндекс, Google і т.д.), Вікіпедії, і подібних їй ресурсів.
Технології Web 2.0 міцно закріпилися в нашому повсякденному житті, як засобу комунікації (соціальні мережі: Facebook, Twitter, Вконтакте), швидкого пошуку потрібної інформації, засоби «колективного авторства» (Wiki, блоги).
Здавалося б, як ще можна застосовувати можливості технології Web 2.0, причому з метою педагогічної практики? На це питання є ряд відповідей:
  Використання мережевих спільнот для вільного розповсюдження навчальних матеріалів. У результаті поширення соціальних сервісів в мережевому доступі виявляється величезна кількість матеріалів, які можна використовувати в навчальних цілях.
  Самостійне створення мережевих навчальних матеріалів. Тепер кожен може не тільки отримати доступ до цифрових колекцій, а й взяти участь у формуванні власного мережевого змісту.
  Участь у нових формах діяльності без спеціальних знань і навичок у галузі інформатики. Нові форми діяльності пов'язані як з пошуком в мережі інформації, так і зі створенням і редагуванням власних цифрових об'єктів.
  Спостереження за діяльністю учасників спільноти. Спілкування між людьми все частіше відбувається не у формі прямого обміну висловлюваннями, а у формі взаємного спостереження за мережевою діяльністю.
  Основна зміна навчального процесу пов'язане з активною участю учнів у створенні власних матеріалів. У всіх сферах технології Web 2.0, найбільше значення для навчання має спільна творча діяльність. Розглянемо соціальні сервіси, які можна використати у практиці вчителя.
Документи. Зокрема документи Google (http://docs.google.com) – це вільнопоширювані сервіси компанії Google, призначені для роботи з текстом, електронними таблицями, формами та презентаціями, що дають можливості ефективно організувати спільну діяльність групи користувачів. Використання цих засобів дає можливість розміщувати документи в мережі Інтернет, одночасно редагувати файли і переглядати зміни в режимі он-лайн, а також публікувати їх в мережі Інтернет для спільного перегляду. При цьому виконуються принципи колективної роботи в Web 2.0-сумісному середовищі. Документи Google – дають можливість організації співпраці через створення спільних документів, проведення опитування через електронні таблиці, спільне редагування документів, їх обговорення та публікацію.
Вікі-енциклопедія — це сайт довідкового характеру, наповнення якого здійснюється спільними зусиллями великої кількості учасників. Сайт функціонує за спеціальною технологією, яка називається «вікі» (від гавайського «wiki-wiki» означає «швидко»).
 Вікі-сторінки можна використовувати за різними напрямками.
1. Як джерело навчального матеріалу.  Навчальний ефект вікі-енциклопедії досягається також завдяки дидактичними принципами подання матеріалу, що реалізуються відповідними особливостями гіпертексту. Різні трактування одного і того ж поняття у різних довідниках, різних авторів можна зв’язати гіпертекстовими посиланнями. Ці зіставлення  доповнюють одне одного, поглиблюють розуміння понять, підштовхують учня до самостійного порівняння та осмислення матеріалу.  Завдяки гіпертексту школяр може швидко отримати тлумачення незрозумілих понять або термінів в статті. Для цього встановлюються гіпертекстові посилання між всіма логічно зв’язаними поняттями та термінами. Поняття, що розглядається учнем зв’язується з тими, на які воно спирається або у яких конкретизується. Крім того, кожна стаття може супроводжуватись гіперпосиланнями на інші схожі статті вікі-енциклопедії або на освітні веб-ресурси мережі Інтернет, що дає можливість знайти більше подібних матеріалів.
2.  Планування та організація проектної діяльності. В цьому випадку вікі-сторінка створюється вчителем, частково ним наповнюється, а результати роботи над проектом вже висвітлюються самими учнями.
3.  Спільне написання творчих робіт, статей.  Причому такі роботи можуть бути написані як учнями так і самим вчителем.
4. Середовище для обговорення та рецензування матеріалів, статей. Віртуальне методичне об’єднання великої кількості вчителів математики (не одного району, а наприклад області).
5.  Організація консультацій, отримання додаткових знань.
6.  Ознайомлення мережевої спільноти з авторськими технологіями.
7.  Для професійного зросту самого вчителя.
Отже, використання вікі-енциклопедії в навчальному процесі дає змогу:
- створити єдину платформу для надання енциклопедичних відомостей з певної галузі знань;
- активізувати використання та створення освітніх веб-ресурсів;
- організовувати індивідуальну або групову роботу учнів;
- глибше вивчити потрібну галузь знань;
- скоротити час навчання і підвищити рівень підготовки учнів;
- підвищити ефективність навчання учнів;
- підвищити рівень конкурентоспроможності випускників загальноосвітніх навчальних закладів.
Можна навести приклади таких вікі-енциклопедій:
-      http://uk.wikipedia.org– україномовна вікі-енциклопедії;
-   www.eduwiki.uran.net.ua– «ВікіОсвіта» – мережене об’єднання учасників навчально-виховного процесу;
http://wiki.km-school.ru– тематична вікі-енциклопедія, присвячена використанню інформаційних технологій;
Сервіси Веб 2.0 можна використовувати як сховища посилань на додаткові ресурси навчального призначення. Такі сховища є зручними для організації обміну між школярами посиланнями на цікаві та корисні ресурси; для забезпечення певної групи учнів набором посилань, які можуть стати у нагоді для розв’язання спільної задачі; для створення особистого каталогу посилань.
1. Створення системи тематичних закладок. За допомогою сервісів збереження закладок на уроці може бути організовано роботу у групах, спрямовану на пошук матеріалів з теми, що вивчається, а посилання на знайдені ресурси будуть доступними для всіх інших груп. Такі сервіси можуть виявитися також зручними для вчительського співтовариства – знайдені посилання систематизуються колективом вчителів, що дозволяють полегшити пошук необхідних дидактичних та методичних матеріалів. Одним з таких сервісів є збереження закладок є сервіс http://Bobrdobr.ru  
На відміну від традиційних методів збереження закладок, нові соціальні сервіси дозволяють:
- Додавати посилання з будь-якого комп'ютера, підключеного до мережі Інтернет;
-  Посилання будуть доступні з будь-якого комп'ютера, підключеного до мережі Інтернет;
-   Позначати кожну закладку одним або кількома тегами ( мітками-категоріями).
Соціальні пошукові машини можуть використовуватися вчителями для створення власних тематичних пошукових каталогів з тим, щоб серед розмаїття інформації в Інтернеті відібрати для школярів саме такі, що будуть корисними для уроку. У такий спосіб може бути вирішено проблему захисту школярів від небажаної інформації, яку вони можуть одержати, направляючи запити в пошукові машини “загального користування” чи проблему швидкого знаходження необхідної інформації. Власну пошукову систему можна створити на базі будь-якої соціальної пошукової машини.
Календар - спільне планування діяльності та співробітництво
Сучасні мережні офісні засоби дозволяють спільно планувати діяльність і створювати розклад діяльності, у якому враховуються плани інших людей і цілих груп.
У календарях існують можливості для об'єднання найрізноманітніших календарів. Перш за все, потрібно пам'ятати, що календарів у системі може і повинно бути багато. У кожному календарі можна планувати заходи, пов'язані з певною сферою діяльності.
Всі календарі, які створює автор, доступні йому для редагування і спостереження. Він може додати до кожного календарем опис і визначити рівень доступу. Відкриті календарі відкриті не тільки для свого господаря, але і для читачів. Такі календарі зручно використовувати для організації спільної роботи групи. Крім того, можна відкривати доступ до календаря тільки одному або декільком друзям - користувачам.
У календарях можна вказати, наприклад, дату позакласних заходів, екскурсій, запланованих проектів, що Ви збираєтесь реалізувати (чи розпочати роботу над ними) та інших важливих подій. Добре буде, коли Ви оберете час онлай-зустрічей, наприклад, для обміну новими здобутками, цікавими повідомленнями. Таким чином важливі події вашої діяльності будуть відслідковуватися вашими колегами, учнями, батьками у зручний для них час.
Ведення власного сайту. Можливість професійного зросту вчителя, систематизація власного портфоліо в мережі інтернет.


Комментариев нет:

Отправить комментарий